Menu

Visie

Onze visie op buitenschoolse opvang is dat ouders en/of verzorgers zich volledig kunnen focussen op hun werk of studie, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over hun kind (-eren). Dat het kind een veilige en leuke tijd bij ons doorbrengt.

Verder vinden wij beweging heel erg belangrijk. Wij vinden dat het kind frisse lucht, gezonde voeding en beweging nodig heeft. En dat door middel van sport en spel, ze zich verder kunnen ontwikkelen op een gezonde, leuke en sportieve manier. Ook wordt door middel van sport en spel, samenwerking gestimuleerd. Verder ontwikkelen de kinderen zich in hun weerbaarheid, hun verantwoordelijkheidsbesef, hun teamgeest en we leren ze respect voor zichzelf, hun omgeving en anderen te hebben.

De opvoed ondersteuning is voor de sport BSO ook erg belangrijk. Wij vinden dat het kind zich veilig en geborgen moet voelen en dat het met problemen bij ons kan komen. Ook bieden wij de kinderen de ruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen in persoonlijke en sociale competenties.

Met persoonlijke competenties wordt persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld.

De sociale competenties omvatten een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

 

Meer Informatie?

Heeft u na het zien van onze website interesse in een rondleiding of wenst u meer informatie, laat dan uw gegevens hieronder achter dan nemen wij contact met  u op

    Kids VillaSport BSO