Menu

Visie

VISIE Kidscoaching Hengelo

Met Kidscoaching Hengelo wordt de droom waargemaakt om naast kinderdagopvang en buitenschoolse opvang nog meer activiteiten te ontplooien. Hiermee willen wij het welbevinden van kinderen vergroten.

In de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang staat het welbevinden van kinderen centraal. Wij merken dat er kinderen zijn die ondanks alle goede zorgen en stimulans op alle ontwikkelingsgebieden soms toch nog een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich nog beter te kunnen ontplooien.

 

Welbevinden

Welbevinden is een veelomvattend begrip. Je kunt hierbij denken aan sociaal-emotionele ontwikkeling, het psychisch welbevinden en psychische of mentale gezondheid. Om het wat concreter te benaderen kun je hierbij denken aan optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties. Welbevinden voor kinderen is erg belangrijk. In feite is het een voorwaarde voor kinderen om goed te kunnen functioneren en te ontwikkelen c.q. te leren. Een bekende uitspraak in dit verband is: “Als een kind zich niet goed voelt heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat, dan is de basis gelegd voor onderwijs.” (Else Marijke Boekbinder, Intern Begeleider.)

Kids coaching

In een veilige en huiselijke omgeving bieden wij in brede zin coaching voor kinderen in de basisschoolleeftijd alsook in het verlengde daarvan een stukje opvoedondersteuning voor volwassenen. Deze volwassenen kunnen (aanstaande) ouders zijn, de opvoeders, opa of oma. Onze coaches bieden goede ondersteunende tips voor ouders om hun kinderen hulp te bieden in hun ontwikkeling. Ook op het gebied van veiligheid bieden wij EHBO-trainingen waardoor (aanstaande) ouders, maar ook kinderen weten wat zij moeten doen bij een fysieke calamiteit.

Door onze coaching worden kinderen meer in hun kracht gezet. Hierdoor staan zij sterker in hun schoenen. Voor kinderen kan dit zijn op het gebied van bijv. communicatieve en sociale vaardigheden of hulp bij de cognitieve ontwikkeling en bij overige facetten van schooltaken zoals bijlessen op het gebied van rekenen, taal, lezen.

Onze medewerkers

Door de laagdrempeligheid en goede sociale, pedagogische en didactische vaardigheden, winnen onze medewerkers eenvoudig het benodigde vertrouwen van de kinderen. De inrichting van onze Park Villa draagt er met haar prettige en huiselijke sfeer aan bij dat kinderen en volwassenen zich snel op hun gemak voelen bij ons.

Mulitfunctionele locatie

De Park Villa grenst aan het Prins Bernhardplantsoen en heeft een grote tuin. In de grote open etage is volop ruimte voor multifunctionele doeleinden. Kinderen kunnen hier actief en fysiek bezig zijn met het aanleren van positieve sociale vaardigheden.

Klik hier voor ons actuele aanbod.

Meer Informatie?

Heeft u na het zien van onze website interesse in een rondleiding of wenst u meer informatie, laat dan uw gegevens hieronder achter dan nemen wij contact met  u op

    Kids VillaSport BSOKids Coaching