Menu

Sociale Vaardigheid Training

Sociale vaardigheidstraining
Kan uw kind wel een steuntje in de rug gebruiken als het om zelfvertrouwen gaat? Vindt uw zoon of dochter het lastig om met emoties om te gaan? Met de sociale vaardigheidstraining krijgt uw kind wat meer ‘body’. De training is bedoeld voor jongens en meiden in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

De SoVa-coach
De trainingen worden gegeven door ervaren coaches. Onze coaches zullen doormiddel van laagdrempelige interactieve trainingen een vertrouwensband creëren met uw kind. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 5 kwartier en wordt gegeven in een van onze huiskamers. Uw kind zal zich snel op zijn/haar gemak voelen bij ons.

Het doel van de training
– Kennismaking: wie ben ik: Wat zijn met sterke en mijn minder sterke kanten? Wat is mijn leerdoel?
– Zelfvertrouwen en zelfbeeld
– Kritiek leren geven en ontvangen
– Grenzen leren voelen en aangeven: Leren opkomen voor jezelf op een manier die bij jou past.
– (Faal)angst: Door middel van helpende gedachtes anders leren kijken naar je angsten.

Elk kind een eigen doel
Uw kind formuleert tijdens de training een eigen ‘doel’ waar het graag aan wil werken. De motivatie komt vanuit het kind zelf! De training wordt toegespitst op specifieke situaties die de kinderen zelf omschrijven, zodat de ‘leeromgeving’ zo goed mogelijk aansluit bij de echte situaties. De kinderen geven zichzelf een cijfer aan het begin én aan het eind van de training én voor wat er nu veranderd is. Zo merken ze concreet dat ze gegroeid zijn in hun denken en doen. Maar ook in het accepteren en respecteren.

Inhoud van de training
Elke bijeenkomst wordt vormgegeven door een combinatie van doen (spel/oefeningen), praten/schrijven (in werkboekje) en ervaringen uitwisselen met elkaar. Niets is gek en alles kan en mag gezegd worden. Je veilig voelen in het groepje is de basis. Vanuit die basis kan je gaan leren. Bij jezelf blijven, helpende gedachtes, strategieën aanleren en een positief zelfbeeld vormen zijn vaardigheden die steeds weer terugkomen.

Contact met ouders
Na elke bijeenkomst ontvangen ouders een individuele mail, waarin staat hoe hun kind gewerkt heeft aan zijn of haar doel en hoe ouders hier thuis in kunnen ondersteunen. Bij het intakegesprek wordt toestemming gevraagd om school zo nodig te betrekken, zodat het kind op alle leefgebieden ondersteund kan worden door helpende volwassenen.

Kosten
Voor de prijzen verwijzen wij naar de prijslijst.

Datum:
Bij voldoende aanmeldingen start de eerstvolgende training op donderdag 4 maart 2021. De training wordt na 6 bijeenkomsten afgesloten op donderdag 8 april 2021. Bel ons vandaag nog voor een intakegesprek. De datum voor de evaluatie met de ouders wordt gepland tijdens het intakegesprek.

Locatie
In één van onze ‘huiskamers’ in de Park Villa, Beursstraat 9 in Hengelo. Hier is tevens het centraal kantoor gehuisvest van Kids Villa en Sport BSO Hengelo.

Voor meer informatie:
Bel:
06 – 27175454
Mail: info@kidscoachinghengelo.nl

Direct aanmelden?
Klik hier

Meer Informatie?

Heeft u na het zien van onze website interesse in een rondleiding of wenst u meer informatie, laat dan uw gegevens hieronder achter dan nemen wij contact met  u op

    Kids VillaSport BSOKids Coaching